Struktur, träning och förhoppningsvis lugn och ro!